GoDine#2
YOUR OPINON
MATTERS TO US

חשוב לנו להגיד לך שוב תודה,
אנחנו יודעות שלא תמיד קל לצאת בערב מהבית,
במיוחד לחוויה שהיא לא ידועה מראש וקצת מוציאה מאזור הנוחות. 
אז תודה לך על האומץ והפתיחות.

באיזו מידה הרגשת בנוח במהלך הערבבאיזו מידה הרגשת בנוח במהלך הערב
עד כמה הערב תאם את הציפיות שלךעד כמה הערב תאם את הציפיות שלך
באיזו מידה נהנת מהפעילותבאיזו מידה נהנת מהפעילות
אחת המטרות של הערב הייתה לייצר שיח מעניין בין נשים שלא מכירות, עד כמה הרגשת שהמטרה הושגהאחת המטרות של הערב הייתה לייצר שיח מעניין בין נשים שלא מכירות, עד כמה הרגשת שהמטרה הושגה
במידה ואת מעוניינת,
נשמח להעביר את הפרטים שלך לנשים שנכחו באירוע,
כמובן גם להעביר לך את הפרטים שלהן.
האם תרצי לשמוע מאיתנו על הארוחה הבאה